Enighet i mekling

Hvis begge partene aksepterer meklerens forslag, blir det ikke streik. Partene må ikke svare ja eller nei til meklerens skisse med en gang.

Mekleren kan gi partene en frist til å behandle saken i egen organisasjon før endelig svar gis. Ofte har Virkes forhandlingsutvalg fullmakt til å vedta meklingsskissen umiddelbart.

Hvis meklingsforslaget skal behandles i Virke, er det vanligvis Sentralstyret som behandler saken. På arbeidstakersiden er det ikke uvanlig at løsningen legges fram for alle berørte medlemmer, slik at de kan stemme over forslaget i en uravstemning.

Hvis forhandlingsutvalget mener at løsningen er akseptabel, ber de medlemmene stemme ja på et såkalt anbefalt forslag. Streikefaren er derfor ikke over før oppgjøret er endelig akseptert.