Erstatning i forbindelse med streik

Virksomheter som er rammet av en streik i egen virksomhet, kan få erstatning for driftstap som følge av streiken. Erstatningen utgjør som hovedregel 1 promille pr. dag av årslønnen til de ansatte som er tatt ut i konflikt eller som er permitterte som følge av konflikten.