Forholdet til media

Streiker gjennomføres av arbeidstakerorganisasjonene. De har gjerne arbeidet systematisk for å presentere grunnen til streiken på en måte som får oppmerksomhet i media. Det er vanskelig for arbeidsgiver å ”vinne” en diskusjon om streiken i media. Virke anbefaler derfor sine medlemsbedrifter til primært å uttale seg om streikens konsekvenser for egen drift og virksomhet, samt gi informasjon om hvordan kundene skal forholde seg. For andre tema kan dere henvise media til Virke.   Virke vil ikke dramatisere streikesituasjonen – vår argumentasjon vil være rettet mot motpartens krav. I Virke er det ansvarlig forhandlingsleder eller kommunikasjonsansvarlig de eneste som kan uttale seg på vegne av Virke.   I en streikesituasjon vil media kunne tenkes å ta kontakt med ulike arbeidsgivere for kommentarer. Det finnes journalister som kan tenke seg å prøve samholdet mellom arbeids­giverne – eller kanskje provosere fram andre konflikter. Det er derfor viktig at en verken lar seg provosere eller fristes til å gi kommentar. Stå fast på den argumentasjon som er gitt fra arbeidsgiversiden – og ikke la deg drive med i et mediespill, der ulike arbeidsgivere settes opp mot hverandre og/eller mot Virke.