Forholdet til media

Det er vanskelig for arbeidsgiver å ”vinne” en diskusjon om streiken i media. Virke anbefaler derfor sine medlemsbedrifter til primært å uttale seg om streikens konsekvenser for egen drift og virksomhet, samt praktisk informasjon til kunder.

For andre tema kan dere henvise media til Virke. 

Virke vil ikke dramatisere streikesituasjonen. Vår argumentasjon vil være rettet mot motpartens krav. I Virke er ansvarlig forhandlingsleder eller kommunikasjonsansvarlig de eneste som kan uttale seg på vegne av Virke.

I en streikesituasjon vil media kunne tenkes å ta kontakt med ulike arbeidsgivere for kommentarer. Det finnes journalister som vil prøve samholdet mellom arbeids­giverne. Det er derfor viktig at en verken lar seg provosere eller fristes til å gi kommentar. Stå fast på den argumentasjon som er gitt fra arbeidsgiversiden.