Frivillig lønnsnemnd

Frivillig lønnsnemnd betyr at tariffpartene sier fra seg retten til selv å avslutte forhandlinger, for eksempel fordi de ser at de ikke kommer til noen løsning selv etter mekling. Resultatet blir da overlatt til en tredje part for avgjørelse.