Hva er brudd i sentrale forhandlinger?

Noen ganger klarer ikke partene å bli enige i forhandlingene om hva en ny overenskomst skal inneholde. Da kan en av partene bryte forhandlingene og be Riksmekleren om hjelp.

Den part som bryter forhandlingene må samtidig gjøre de første formelle skrittene i retning streik. Arbeidstakerorganisasjonene må kollektivt si opp arbeidsavtalene til medlemmene. Når oppsigelsesfristen for denne type oppsigelse er ute, kan medlemmene tas ut i streik.