Hva er mekling?

Når partene ikke klarer å bli enige gjennom ordinære forhandlinger i et tariffoppgjør, havner de i mekling. Der forsøker de å finne frem til en løsning ved hjelp av mekleren.

Vanligvis får mekleren partene til å bli enige. Det er kun mekleren som kan uttale seg om diskusjonene og fremdriften i meklingen.

Når meklingen skal avsluttes, lager mekleren normalt et forslag til løsning (skisse). Hvis en av partene sier nei til forslaget, blir det streik. Senest fire dager før en eventuell streik, må arbeidstakerforeningene gi Virke beskjed om hvilke arbeidstakere i hvilke bedrifter som tas ut i streik.

Virke vil umiddelbart informere de berørte bedriftene. Utvidelse av streiken skal også varsles fire dager før.