Hva er mekling

Når partene ikke klarer å bli enige gjennom ordinære forhandlinger i et tariffoppgjør, havner tariffoppgjøret i mekling. Der forsøker partene å finne frem til en løsning ved hjelp av mekleren. Vanligvis får meklingsmennene partene til å bli enige.   Under meklingen er det kun mekleren som kan uttale seg om diskusjonene og fremdriften i meklingen. Når meklingen skal avsluttes lager mekleren normalt et forslag til løsning (skisse) som partene kan si ja eller nei til. Hvis en av partene sier nei til forslaget, blir det streik.   Senest fire dager før en eventuell streik kan begynne, må arbeidstakerforeningene gi Virke beskjed om hvilke arbeidstakere i hvilke bedrifter som tas ut i streik. Virke vil informere umiddelbart informere de berørte bedriftene. Utvidelse av streiken skal også varsles med fire dager.