Hva er streik?

Hvis partene står så langt fra hverandre at mekleren ikke ser at det er grunn for å lage noen skisse, blir det streik når meklingsfristen er utløpt.

Hvis en av partene sier nei til meklerens skisse, enten i forbindelse med mekling eller ved svarfristen for oppgjøret, blir det også arbeidskamp. Arbeidskamp fra arbeidstakerne kalles streik. Hvis arbeidsgiverne stenger arbeidstakerne ute fra arbeidsplassene kalles det lock-out. Lock-out er svært sjeldent i Norge. Derfor har vi her bare brukt begrepet streik. Men de samme reglene og vurderingene er relevante ved lock-out.