Hva må virksomheten gjøre ved brudd i sentrale forhandlinger

De fleste meklinger ender med enighet. For sikkerhets skyld må de virksomhetene som er omfattet av et tariffoppgjør som går til mekling, forbedrede seg på at det kan bli streik. Hva som må gjøres avhengig av streikefaren og hvilke konsekvenser en mulig streik kan få. Det viktigste arbeidsgiver må vurdere på dette tidspunktet er:

Er det behov for å gi betinget permitteringsvarsel?

  • Betinget permitteringsvarsel er et varsel om at permittering vil skje hvis det blir streik. Permittering på grunn av streik fører til at både arbeidsplikt og lønnsplikt opphører.
  • Det er tillatt å gi betinget permitteringsvarsel når det er fare for streik i egen bedrift. Varselet må gis minst 14 dager før arbeidsgiver kan permittere medarbeidere. Meklinger skjer ofte ca to uker etter at forhandlingene er brutt. Derfor er det viktig å vurdere behovet for betinget permitteringsvarsel umiddelbart etter brudd i forhandlingene. Etter hvert som arbeidstakerorganisasjonene konkretiserer streikeuttaket, må behovet for permitteringer vurderes på nytt.
    Se mer om permittering her.

Er det behov for forhåndsavtale om nedtrapping/opptrapping av driften? Se mer om dette her.