Hva må virksomheten gjøre ved mekling

Virksomheter som får beskjed om at ansatte vil bli tatt ut i streik hvis meklingen mislykkes, må gjøre en del forberedelser. Viktige ting å vurdere er:

  • Hvilken konsekvens en streik vil få for virksomhetens drift. Klikk her for å se mer om arbeidsplikt og hvem er omfattet av streiken osv.
  • Når det er avklart hvilken konsekvens streikeuttaket har for driften, må det reelle behovet for permitteringer vurderes. Er det behov for å permittere ansatte, må ledere informeres om hvordan de skal håndtere selve permitteringen som starter på streikens første dag.
  • Se mer om permittering her.