Hva må virksomheten gjøre ved mekling?

Virksomheter som får beskjed om at ansatte vil bli tatt ut i streik hvis meklingen mislykkes, må gjøre en del forberedelser.

Arbeidsgiver må da vurdere:

  • Hvilken konsekvens en streik vil få for virksomhetens drift. Klikk her for å se mer om arbeidsplikt og hvem er omfattet av streiken osv.
  • Når det er avklart hvilken konsekvens streikeuttaket har for driften, må det reelle behovet for permitteringer vurderes. Er det behov for å permittere ansatte, må ledere informeres om hvordan de skal håndtere selve permitteringen som starter på streikens første dag. Se mer om permittering her.
  • Det kan være nødvendig å informere kunder og forretningsforbindelser om at det er fare for streik. Forslag til informasjon finner du her. 
  • Hvordan tillitsvalgte og arbeidstakere skal forholde seg til arbeidsgiver og arbeidsgivers eiendeler, kan det være praktisk å informere om. Eksempel på slik informasjon finner du her.