Hvem streiker?

Arbeidstakerorganisasjoner kan bare ta ut i streik egne medlemmer som arbeider i virksomheter som er bundet av den omstridte overenskomsten.

Det er også et vilkår at arbeidstakerne har en jobb som faller innenfor omfangsbestemmelsen til overenskomsten. For at slike medlemmer skal kunne tas ut i streik, må hvert enkelte medlem være omfattet av:

  • Plassoppsigelse: Dette er arbeidstakerorganisasjonens kollektive oppsigelse av arbeidsavtalene til medlemmene. Oppsigelsen gis til Virke. Først 14 dager etter at plassoppsigelsen er gitt kan streiken starte.
  • Plassfratredelse: Dette er oversikten over de medlemmene som faktisk tas ut i streik. De kan ta ut alle eller noen. Det er for eksempel vanlig at de som har avtalt ferie på streiketidspunktet, ikke tas ut i streik. Plassfratredelsen gis til Virke fire dager før streiken kan starte.

Hvis ikke alle medlemmene er tatt ut i streik ved første plassfratredelse, kan arbeidstakerorganisasjonene gi plassfratredelse for flere medlemmer som er omfattet av plassoppsigelsen. Slik opptrapping av streiken må varsles fire dager før det iverksettes.

Virke mottar både plassoppsigelser og plassfratredelser på vegne av medlemsbedriftene. Vi informerer berørte virksomheter umiddelbart.

På en bedrift som er rammet av streik er det bare medlemmer i den streikende organisasjonen som skal la være å arbeide, når de er omfattet av både plassoppsigelsen og plassfratredelsen. Alle andre, både organiserte i det streikende forbundet, organiserte i andre arbeidstakerorganisasjoner og uorganiserte, må arbeide som normalt.