Informasjon til kunder og leverandører

Når både konsekvensene av streiken og omfanget av eventuelle permitteringer er avklart, kan man angi hvordan kunder og leverandører vil bli berørt av streiken.

I de tilfeller det er behov for å varsle, er det viktig å kommunisere til kunder og leverandører at streik er en mulighet, men at de fleste meklinger ender med enighet.