Informasjon til kunder og leverandører

  Når både konsekvensene av streiken og omfanget av eventuelle permitteringer er avklart, kan man angi hvordan kunder og leverandører vil bli berørt av streiken. Alt avhengig av situasjonen må kunder og leverandører informeres om situasjonen.   I de tilfeller det er behov for å varsle er det viktig å kommunisere til kunder og leverandører at streik er en mulighet, men at de fleste meklinger ender med enighet.   Forslag til informasjonsskriv finnes i her .