Mulighetene for å begrense konsekvensene av streiken

Dersom streiken er hos en leverandør, kan virksomheten plassere ”ordren” hos en annen leverandør uten at dette ansees som streikebryteri.

Virksomhetene kan også bruke egne ansatte til å utføre arbeidet som leverandører vanligvis utfører. Det kan for eksempel gjelde leveranser av råstoff, vakt­tjenester, mat, transporttjenester, økonomifunksjoner med mer.

Endringen kan bare gjøres for å ivareta interessene til egen virksomhet. Hvis endringen gjøres for å hjelpe den konfliktrammede virksomheten, blir endringen lett sett på som en uakseptabel påvirkning av den pågående streiken.

Det er også viktig å vurdere forretningsmessige konsekvenser av å la andre utføre arbeidet som den streikerammede leverandøren skulle ha utført. Dette er spesielt viktig hvis det er aktuelt å bytte til en annen leverandør på grunn av streik.