Streik i annen bedrift

Streik skal primært ramme motparten i konflikten. Likevel vil en streik ofte ramme utenforstående.

For å unngå de mest uheldige virkningene har bedrifter som blir rammet av streik i andre bedrifter større frihet enn om det hadde vært streik i egen bedrift.