Tvungen lønnsnemnd

Tvungen lønnsnemnd betyr at myndighetene griper inn og beslutter at tvisten skal avgjøres ved lønnsnemnd, normalt Rikslønnsnemnda.

Slik tvungen lønnsnemnd må vedtas av Stortinget som egen lov. Internasjonale konvensjoner verner organisasjonsfriheten og streikeretten, og setter klare grenser for bruk av tvungen lønnsnemnd.

Det er som utgangspunkt bare adgang til å gripe inn i arbeidskonflikten dersom konflikten setter liv, helse og personlig sikkerhet i fare for hele eller deler av befolkningen.