Beregning av pott – økonomisk ramme

Publisert:

De sentrale parter fastsetter om og eventuelt hvor mye av rammen på lønnsoppgjøret som skal fordeles gjennom lokale forhandlinger. Partene lokalt skal samarbeide om beregning av pottens størrelse. Praktisk kan dette gjøres ved at arbeidsgiver beregner og deretter gjennomgår beregningen sammen med tillitsvalgte i forberedende drøftingsmøte.

​Beregning av pottens størrelse tar utgangspunkt i utbetalt lønn for året før, for stillinger som er omfattet av forhandlingene. For enkelthets skyld er det Virkes anbefaling å beregne pott ut i fra lønnsmasse per 31/12.