Eksempel på beregning av pott

Publisert:

​Beregning av potten tar utgangspunkt i lønnsutbetalinger foregående år, dvs. 1.1. – 31.12. I eksemplet har partene avtalt 1,3 % til lokale forhandlinger. Grunnlønn inkl. faste tillegg (ikke juni, mai 2 ganger) utgjør kr 12.000.000,-

​I dette tilfellet blir da potten beregnet slik: 12.000.000,- x 1,3 % = kr 156.000,-

Beregning av kostnad under forhandlingene:

Ny grunnlønn ​​kr 360.000,-
Fratrukket tidligere grunnlønn ​​kr 345.000,-
Kostnad ​​kr 15.000,-


For hel stilling utgjør kostnaden kr 15.000,-. For arbeidstaker i f. eks. 50 % stilling – bør avklare om beløpet skal avkortes forholdsmessig etter stillingsstørrelse - vil kostnaden utgjøre kr 7.500,-.

For arbeidstakere med lønnssystem med lønnstrinn vil kostnaden være differansen mellom lønnstrinnene. F. eks. gammelt lønnstrinn 46 og nytt lønnstrinn 47. 

Pottregnskap under forhandlingene vil da se slik ut:

Pott til fordeling ​kr 156.000,-
Kostnad ​​kr 15.000,-
Rest til disposisjon ​​kr 141.000,-


Helårsvirkningen for kostnaden skal altså trekkes fra beregnet pott. Kostnaden inneværende år vil være tidspunkt for avtalt virkning av lønnstillegget (f. eks. 1.8.-31.12). Først året etter vil helårsvirkningen av tillegget komme til uttrykk i regnskapet.