Eksempel på lønnspolitikk i virksomheten ARBEIDSGLEDE

Publisert:

Lønnspolitikken til ARBEIDSGLEDE tar utgangspunkt i avtaleverket (forutsatt tariffbundet) og er en integrert del av den samlede personalpolitikken i virksomheten. Det er et mål at lønnspolitikken oppfattes som rettferdig og forutsigbar.

​ARBEIDSGLEDE sitt overordnede mål skal til enhver tid understøttes gjennom vår lønnspolitikk.

Lønnspolitikken skal bidra til gode tjenester/produkter og ha tilfredse brukere/kunder.

Lønnspolitikken er et strategisk virkemiddel og styringsverktøy for å sikre og beholde arbeidstakere med relevant og god kompetanse samt sikre et godt arbeidsmiljø.

Lønnspolitikken skal bidra til å:

 • Rekruttere, utvikle og beholde kvalifiserte og motiverte medarbeidere
 • Motivere til arbeidsinnsats, initiativ og effektiv ressursutnyttelse
 • Motivere til egenutvikling og arbeidsglede
 • Motivere til kompetanseheving basert på ARBEIDSGLEDE sitt til enhver tid gjeldende kompetanseplaner
 • Motivere til økt ansvar

Arbeidstaker vurderes etter følgende kriterier:

 • Initiativ
 • Fleksibilitet
 • Kompetanseutvikling
 • Måloppnåelse
 • Kvalitet på utført arbeid
 • Service, både internt og eksternt

Ledere vurderes etter;

 • Tydelighet på mål og resultater
 • Informasjonsformidling
 • Oppfølging og motivasjon av medarbeidere