Hva er lønnspolitikk?

Publisert:

Lønnspolitikk formuleres som et policydokument. Lønnspolitikken er et styringsdokument og ikke en avtale som gir de ansatte rettigheter. Lønnspolitikk bør bygge på en analyse av mål- og strategiplaner i virksomheten og inngå i lønnsfastsettelsen i virksomheten. Den bør være generell og kortfattet, men gi tydelige signaler om hva som er ønsket adferd og kompetanse og hvordan dette vurderes lønnsmessig.

​Lønnspolitikken skal uttrykke hvordan lønnsmessige tiltak kan bidra til å nå virksomhetens mål. Den skal gi en konkret beskrivelse av hva som er riktig kompetanse og adferd som arbeidstaker kan innrette seg etter og måles opp mot ved lønnsfastsettelse/lokale forhandlinger. I lønnspolitikk kan arbeidsgiver også fremheve andre tariffestede goder som ansatte har i virksomheten.

Skal lønnspolitikken virke etter hensikten må den ha en tydelig plass på arbeidsplassen, være kjent og forstått av alle og inngå i lederopplæring og introduksjon av nyansatte.