Hvilke lønnselementer tas med i pott-beregningen?

Publisert:

​Potten beregnes ut fra virksomhetens rene lønnskostnader. Arbeidsgiveravgift eller andre sosiale kostnader skal ikke tas med, verken ved utregning av potten eller beregning av kostnaden.

​Beregningsgrunnlaget for potten består av:

  • Utbetalt grunnlønn det foregående året (01.01-31.12). Feriepenger tas ikke med, men lønn for mai beregnes i stedet 2 ganger.
  • Tillegg skal regnes med, men avhengig av hvilken overenskomst virksomheten er bundet av, er det ulike tillegg som skal med:

  • Landsoverenskomst for høyskoler
  • Landsoverenskomst for museer og andre kulturinstitusjoner
  • Landsoverenskomst for virksomheter § 26​

Utbetalte faste og variable tillegg for Høyskoler og Museer foregående år (01.01-31.12) med unntak av overtid. For Virksomheter § 26 tas ikke variable tillegg med
(funksjonstillegg ses på som fast tillegg i denne sammenheng)

  • ​Landsoverenskomst for barnehager
  • Landsoverenskomst for helse og sosial m.v.
  • Landsoverenskomst for utdanning
  • Landsoverenskomst for virksomheter § 27
  • Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten

Utbetalte faste tillegg foregående år (01.01-31.12), (funksjonstillegg ses på som fast tillegg i denne sammenheng)
Variable tillegg (lørdag, søndag, overtid, kveld og natt m.v.) skal ikke tas med, selv om disse utbetales som fast beløp hver måned.