Hvilke stillinger omfattes av lokale forhandlinger?

Publisert:

​Nedenfor finnes en oversikt over hvilke stillinger som ikke skal være med i lokale forhandlinger under de ulike overenskomstene. De øvrige stillingene skal omfattes av de lokale forhandlingene:

Overenskomst​

Stillinger som ikke skal med i lokale forhandlinger, og derved ikke være med i beregningsgrunnlaget av potten

 • Landsoverenskomst for høyskoler

 • Landsoverenskomst for museer og andre kulturinstitusjoner

 • Landsoverenskomst for virksomheter § 26

 • Lederstillinger som bl. a. er tatt ut på grunnlag av Overenskomstens bestemmelser

 • Ubesatte stillinger

 • Lærlinger

 • Landsoverenskomst for barnehager

 • Landsoverenskomst for helse og sosial m. v.

 • Landsoverenskomst for utdanning

 • Landsoverenskomst for virksomheter § 27

 • Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten

 • ​ 

  Lederstillinger som bl.a. er tatt ut på grunnlag av Overenskomstens bestemmelser

 • Arbeidstakere med kun lokal lønnsdannelse

 • Lærlinger

 • Unge arbeidstakere

 • Kortvarige engasjement av mindre varighet enn 6 mnd.

 • Ubesatte stillinger, tas ikke med for den tid de var ubesatt foregående år

Alle andre stillinger omfattes av forhandlingene, uavhengig av om de som er ansatt i stillingen har organisasjonstilknytning. Stillingen regnes med den stillingsstørrelse som den enkelte arbeidstaker har iht. sin arbeidsavtale. Vikarer som har lengre engasjement enn 6 måneder skal regnes med. I tilfelle vikaren erstatter en arbeidstaker i lønnet permisjon, skal også den opprinnelige stillingsinnehaveren omfattes av de lokale forhandlingene. For øvrig er utgangspunktet at det bare skal regnes en arbeidstaker per stilling.

Hvis antall stillinger har endret seg mye på kort tid, bør det tas hensyn til i beregningsgrunnlaget. Virke anbefaler at potten justeres hvis antall årsverk har endret seg (for eksempel pluss/minus 20 %) fra året før lokale forhandlinger til virkningstidspunktet for forhandlingene. Dette bør være tema i det forberedende møtet.