Innledning

Publisert:

​Lokale forhandlinger skal gjennomføres ved alle tariffbundne virksomheter, selv om virksomheten selv kunne foretrekke å bruke midlene til andre formål. Forhandlinger kan bare unnlates hvis det ikke reises krav fra noen arbeidstakerorganisasjon. Virke anbefaler at ledelsen også i slike tilfeller vurderer om man skal bruke midlene til lønnsopprykk for å sikre at arbeidstakerne har lønnsutvikling på linje med kollegaer i tilsvarende virksomheter.

​Vær oppmerksom på at det i noen av overenskomstene er avtalt egne retningslinjer for gjennomføring av lokale lønnsforhandlinger. Disse retningslinjene gjelder med mindre partene lokalt har avtalt noe annet.