Kravskjema

Publisert:

Det er ikke krav om at arbeidstakerorganisasjonene bruker spesielle skjema for å fremme og begrunne sine krav til lokale forhandlinger. Det kan likevel være hensiktsmessig at det utarbeides et kravskjema som brukes av alle.

​Det sikrer at arbeidsgiver får nødvendig informasjon om de ulike kravene og begrunnelse for kravene. Kravskjemaene må inneholde alle faktiske forhold som er viktig for å kunne ta stilling til kravet.

Eksempel på kravskjema finner du her.