Lokale forhandlinger på særskilt grunnlag

Publisert:

Den enkelte overenskomst har i tillegg særskilte forhandlingsbestemmelser. Normalt er vilkårene for å benytte disse knyttet til betydelige organisatoriske og/eller bemanningsmessige endringer som medfører for eksempel:

  • ​vesentlige endringer i arbeids- og ansvarsoppgaver
  • betydelige endringer i hva som ble lagt til grunn ved ansettelse
  • tilfeller der det er knyttet helt spesielle problemer med å beholde/rekruttere kvalifiserte arbeidstakere