Protokolltilførsler

Publisert:

​​Partene kan kreve protokolltilførsler. Det er en eller flere parters egne protokollerte utsagn. Det kan for eksempel være misnøye med forhold på arbeidsgiversiden eller begrunnelse for de standpunkt de selv har tatt under forhandlingene.

Protokolltilførselen skal bare underskrives av den part som har krevd protokolltilførselen. Den plasseres derfor til sist i dokumentet, etter signaturene til alle partene i forhandlingen.

Arbeidsgiver må være oppmerksom på protokolltilførsler som «undergraver» det partene har blitt enige om. Det gjelder for eksempel protokolltilførsler som i formen er ensidige fra arbeidstakerorganisasjonene, men som i sitt innhold legger føringer på arbeidsgiver f.eks. i fremtidige oppgjør.