Særmøter

Publisert:

Særmøte er enten et internt møte i delegasjonen eller et møte mellom flere delegasjoner eller forhandlingsledere under forhandlingene.

​Enhver part kan på et hvilket som helst tidspunkt under forhandlingene be om særmøte.

I særmøter kan eksempelvis temaer som gjelder enkeltpersoner spesielt tas opp.