Uenighet

Publisert:

​Dersom arbeidsgiver ikke klarer å oppnå enighet med alle arbeidstakerorganisasjonene skal det likevel skrives protokoll. Arbeidsgiver skriver protokollen og det må gå klart fram hva partene er enige om og hva de er uenige om.

​Prosedyren for arbeidstakerorganisasjoner som har brutt lokale forhandlinger, er at organisasjonen innen 14 dager etter forhandlingene ble avsluttet må orientere arbeidsgiver skriftlig om uenigheten opprettholdes. Hvis slik orientering ikke kommer innen fristen, kan arbeidsgiver iverksette resultatet.

Hvis uenigheten opprettholdes, skal hver av de lokale partene sende saken til de sentrale partene. Fristen for innsending er 4 uker etter utgangen av frist for gjennomføring av lokale forhandlinger.

De sentrale parter kan håndtere saken på tre måter:

  1. Avgjøre sakene, det vil si å definere den endelige løsningen på tvisten.
  2. Anbefale at de lokale parter gjenopptar de lokale forhandlingene.
  3. Bringe saken inn for sentral ankenemnd som avgjør saken.

Eksempel på protokoll:

Eksempel på uenighetsprotokoll.