Virkemidler i lokale lønnsforhandlinger - minstelønnssystemet

Publisert:

​Dette gjelder for

  • Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester m. v.
  • Landoverenskomst for barnehager
  • Landsoverenskomst for utdanning
  • Landsoverenskomst for spesialisthelsetjeneste
  • Landsoverenskomst for virksomheter § 27

Lønnssystemet på dette området følger et minstelønnssystem med lønnskategorier og lønnsansiennitet. Ved lokale lønnsforhandlinger har partene to virkemidler til rådighet. Det er:

  • Individuell lønnstillegg (kronetillegg)
  • Endring av stillingskategori

Kronetillegget som den enkelte arbeidstaker belønnes med, bør være begrunnet i kriteriene som partene ble enige om på drøftingsmøtet. Hovedregelen er at tillegget som gis er personlig, dvs. at det er knyttet til arbeidstakeren, og ikke til stillingen. Dersom partene mener noe annet, må dette gå klart fram av protokollen. Virke anbefaler at det ikke forhandles på stilling.

Lønnstillegget i lokale forhandlinger kommer i tillegg til arbeidstakers tidligere lønn og gir derved ny årslønn inkludert lokalt tillegg. Før eventuell endring av stillingskategori, bør stilingens innhold vurderes for å avklare om det har skjedd endringer over tid. En slik endring bør ikke gjennomføres uten at arbeidsgiver er bevisst på konsekvensen av endringer.