Begravelsesbyråavtalen Parat

Denne avtale gjelder for ansatte i begravelsesbyråer. For at et medlem av Virke skal bli bundet av en tariffavtale, må en arbeidstakerorganisasjon ha medlemmer i virksomheten og kreve at tariffavtale blir opprettet.  

I Virke knyttes en tariffavtale til organisasjonsnummer bedrift. En bedrift med virksomhet på flere steder kan derfor bli bundet av tariffavtale for noen, men ikke alle virksomhetsstedene.Virke håndterer alle krav om tariffavtale på vegne av medlemmene. Medlemmer av

Virke som får krav om tariffavtale direkte fra en arbeidstakerorganisasjon skal avslå kravet og henvise arbeidstakerorganisasjonen til å fremme krav via Virke.

Overenskomst:

Begravelsesbyråavtalen Virke Parat 2018-2020

Begravelsesbyråavtalen Virke Parat 2016-2018

Begravelsesbyråavtalen Virke Parat 2014 2016

Begravelsesavtalen Virke Parat 2012 2014