Bok- og Papiravtalen HK

Denne avtale gjelder for arbeidstakere innen kontor, butikk, lager og ekspedisjon i bok-, papirhandel og forlag.

Som medhjelpere anses arbeidstakere som har: gjennomgått Fagskolen for bok og papir og 3 års heltidspraksis i bokhandel og medlem skap i bransjegruppen Bok og Papir. Forutsetningen for å få status som medhjelper, er at arbeidstakerne hovedsakelig arbeider i bok- eller papiravdelingen i bokhandelen. Ansatte som ikke oppfyller dette vilkåret, men som mottar medhjelpertillegg, beholder tillegget.

For at et medlem av Virke skal bli bundet av en tariffavtale, må en arbeidstakerorganisasjon ha medlemmer i virksomheten og kreve at tariffavtale blir opprettet. I Virke knyttes en tariffavtale til organisasjonsnummer bedrift. En bedrift med virksomhet på flere steder kan derfor bli bundet av tariffavtale for noen, men ikke alle virksomhetsstedene. 

Virke håndterer alle krav om tariffavtale på vegne av medlemmene. Medlemmer av Virke som får krav om tariffavtale direkte fra en arbeidstakerorganisasjon skal avslå kravet og henvise arbeidstakerorganisasjonen til å fremme krav via Virke.

Overenskomst: 

Bok og Papiravtalen, Virke - Handel og Kontor i Norge 2016-2018

Bok og Papiravtalen, Virke - Handel- og Kontor i Norge 2014-2016.pdf

Bok og Papiravtalen, Virke - Handel- og Kontor i Norge 2012-2014.pdf