Bransjeavtale for Advokatvirksomheter HK

Overenskomstens bestemmelser skal gjelde for kontoransatte i virksomheter som i hovedsak formidler tjenester av juridisk karakter.

For at et medlem av Virke skal bli bundet av en tariffavtale, må en arbeidstakerorganisasjon ha medlemmer i virksomheten og kreve at tariffavtale blir opprettet. I Virke knyttes en tariffavtale til organisasjonsnummer bedrift. En bedrift med virksomhet på flere steder kan derfor bli bundet av tariffavtale for noen, men ikke alle virksomhetsstedene.

Virke håndterer alle krav om tariffavtale på vegne av medlemmene. Medlemmer av Virke som får krav om tariffavtale direkte fra en arbeidstakerorganisasjon skal avslå kravet og henvise arbeidstakerorganisasjonen til å fremme krav via Virke.

Overenskomst:

Bransjeavtale for Advokatvirksomheter Virke HK 2018-2020

Bransjeavtale for Advokatvirksomheter Virke HK 2016-2018

Bransjeavtale for Advokatvirksomheter Virke HK 2014 2016

Bransjeavtale for Advokatvirksomheter Virke HK 2012 2014.pdf