Bransjeavtale for Bilselgere HK

Denne overenskomst gjøres etter krav fra en av partene (organisasjonene) gjeldende for bedrifter tilsluttet Virke på den ene side og for bilselgere tilsluttet Handel og Kontor i Norge på den andre side. Overenskomsten kan komme til anvendelse for følgende grupper: Nybilselgere, Bruktbilselgere, Anleggs- og landbruksmaskin og andre motorkjøretøy – selgere, kategorier kan kombineres.

For at et medlem av Virke skal bli bundet av en tariffavtale, må en arbeidstakerorganisasjon ha medlemmer i virksomheten og kreve at tariffavtale blir opprettet. I Virke knyttes en tariffavtale til organisasjonsnummer bedrift. En bedrift med virksomhet på flere steder kan derfor bli bundet av tariffavtale for noen, men ikke alle virksomhetsstedene.

Virke håndterer alle krav om tariffavtale på vegne av medlemmene. Medlemmer av Virke som får krav om tariffavtale direkte fra en arbeidstakerorganisasjon skal avslå kravet og henvise arbeidstakerorganisasjonen til å fremme krav via Virke.

Overenskomst:

Bransjeavtale for Bilselgere Virke - Handel og Kontor i Norge 2016-2018

Bransjeavtale for Bilselgere, Virke - Handel og Kontor i Norge 2014-2016.pdf

Bransjeavtale for Bilselgere, Virke - Handel og Kontor i Norge 2012-2014.pdf