Bransjeavtale for Informasjonsteknologi HK

Overenskomstens bestemmelser skal gjelde for arbeidstakere som er ansatt i bedrifter i data- og kontorteknisk bransje.  Overenskomsten kan komme til anvendelse for følgende grupper: Kontorfunksjonærer, Lagerfunksjonærer/arbeidere, Service-, produktteknikere, IT-vaktmester, EDB Operatører, Programmerer og System- og EDB-konsulent.  

Overenskomsten gjelder ikke for utplassert skoleelever og elever som gis praksisopplæring i arbeidslivet eller personer som gjennomgår 8 ukers yrkesorientert program. Det vises for øvrig til de spesielle bestemmelser som gjelder for lærekandidater, lærlinger og faglærte.

For at et medlem av Virke skal bli bundet av en tariffavtale, må en arbeidstakerorganisasjon ha medlemmer i virksomheten og kreve at tariffavtale blir opprettet. I Virke knyttes en tariffavtale til organisasjonsnummer bedrift. En bedrift med virksomhet på flere steder kan derfor bli bundet av tariffavtale for noen, men ikke alle virksomhetsstedene.

Virke håndterer alle krav om tariffavtale på vegne av medlemmene. Medlemmer av Virke som får krav om tariffavtale direkte fra en arbeidstakerorganisasjon skal avslå kravet og henvise arbeidstakerorganisasjonen til å fremme krav via Virke.

Overenskomst:

Bransjeavtale for Informasjonsteknologi, Virke - Handel og Kontor 2016-2018.pdf

Bransjeavtale for Informasjonsteknologi, Virke - Handel og Kontor 2014-2016.pdf

Bransjeavtale for Informasjonsteknologi, Virke - Handel og Kontor 2012-2014.pdf