Fritids- og opplevelsesavtalen NAF

Overenskomstens bestemmelser skal gjelde for arbeidstakere som har sitt arbeid i virksomheter innen fritid og fornøyelse/opplevelse, herunder haller, parker/anlegg, treningsstudioer, sol­studioer og andre fornøyelses-/opplevelsestilbud.

For at et medlem av Virke skal bli bundet av en tariffavtale, må en arbeidstakerorganisasjon ha medlemmer i virksomheten og kreve at tariffavtale blir opprettet. I Virke knyttes en tariffavtale til organisasjonsnummer bedrift. En bedrift med virksomhet på flere steder kan derfor bli bundet av tariffavtale for noen, men ikke alle virksomhetsstedene.

Virke håndterer alle krav om tariffavtale på vegne av medlemmene. Medlemmer av Virke som får krav om tariffavtale direkte fra en arbeidstakerorganisasjon skal avslå kravet og henvise arbeidstakerorganisasjonen til å fremme krav via Virke.

Overenskomst:

Fritids- og Opplevelsesavtalen, Virke - NAF 2018 - 2020

Fritids- og Opplevelsesavtalen, Virke - NAF 2016 - 2018

Fritids- og Opplevelsesavtalen, Virke - NAF 2014 - 2016

Fritids- og Opplevelsesavtalen, Virke - NAF 2012 - 2014