Funksjonæravtalen Finansforbundet

Denne avtalen gjelder for hel- og deltidsansatte funksjonærer, herunder ledere, innen kontor, butikk, lager og ekspedisjon.

Overenskomsten gjelder ikke for utplasserte skoleelever og elever som gis praksisopplæring i arbeidslivet eller personer som gjennomgår yrkesorienterende program.

​Det vises for øvrig til de spesielle bestemmelser som gjelder for lærlinger og faglærte. 

Overenskomst 

Funksjonæravtale Virke/Finansforbundet 2018-2020

Funksjonæravtale Virke/Finansforbundet 2016-2018