Landsavtalen Virke-Junit

Overenskomstens bestemmelser skal gjelde for funksjonærer innen luftfartsrelatert virksomhet, herunder butikk, lager og salg av reiser. Det avtales konkret i hver virksomhet hvilke stillingsgrupper/-betegnelser som omfattes.

For at et medlem av Virke skal bli bundet av en tariffavtale, må en arbeidstakerorganisasjon ha medlemmer i virksomheten og kreve at tariffavtale blir opprettet. I Virke knyttes en tariffavtale til organisasjonsnummer bedrift. En bedrift med virksomhet på flere steder kan derfor bli bundet av tariffavtale for noen, men ikke alle virksomhetsstedene.

Virke håndterer alle krav om tariffavtale på vegne av medlemmene. Medlemmer av Virke som får krav om tariffavtale direkte fra en arbeidstakerorganisasjon skal avslå kravet og henvise arbeidstakerorganisasjonen til å fremme krav via Virke.

Overenskomst:

 

 Landsavtalen Virke - Junit 2018-2020

Landsavtalen Virke - Junit 2016-2018

Landsavtalen, Virke - Luftfartens Funksjonærforening (LFF) 2014-2016

Landsavtalen, Virke - Luftfartens Funksjonærforening (LFF) 2012-2014