Landsavtalen Virke-Junit

Publisert:

Virke og Junit ble enige om mellomoppgjøret for 2019 den 29. mai.

Resultatet følger resultatene fra LO-Virke og YS-Virke tidligere i år. Innretningen på de økonomiske tilleggene som er avtale med Junit, er identiske med de økonomiske tilleggene som ble gitt i Landsoverenskomsten/Funksjonæravtalene.

Resultatet følger nedenfor, og hele protokollen kan lastes ned her

Økonomi

Landsavtalen bilag 1A, § 4, justeres med følgende:

  • Minstelønnssatsene på trinn 1 til 3 heves med kr 2 pr time.
  • Minstelønnssatsen på trinn 4 heves med kr 3 pr time.
  • Minstelønnssatsen på trinn 5 heves med kr 5 pr time.

Gjennomføring

Endringene gjøres gjeldende fra 1. april 2019. Lønnsøkningen gjøres ikke gjeldende for arbeidstakere som har sluttet i virksomheten før vedtakelsen. Det foretas ikke omregning og etterbetaling av overtidstillegg, skifttillegg mv. for arbeid utført før vedtakelsen.

Sliterordningen

Partene slutter seg til Riksmeklers møtebok i sak 2019-002 romertall IV Sliterordningen med bilag. Bilaget vedlegges protokollen.

Lokale forhandlinger

Lokale forhandlinger føres mellom de stedlige parter og skal være reelle, uavhengig av hvilke begreper overenskomstene inneholder med hensyn til forhandlinger, drøftinger, vurderinger eller lignende.

Virke og Junit godkjente samme dag oppgjøret og resultatet kan derfor effektueres.