Landsoverenskomst for Barnehager

Landsoverenskomstens bestemmelser gjelder for alle arbeidstakere som har sitt arbeid i barnehager, dog med de unntak som er nevnt i de enkelte paragrafer. For at et medlem av Virke skal bli bundet av en tariffavtale, må en arbeidstakerorganisasjon ha medlemmer i virksomheten og kreve at tariffavtale blir opprettet. I Virke knyttes en tariffavtale til organisasjonsnummer bedrift. En bedrift med virksomhet på flere steder kan derfor bli bundet av tariffavtale for noen, men ikke alle virksomhetsstedene.

Virke håndterer alle krav om tariffavtale på vegne av medlemmene. Medlemmer av Virke som får krav om tariffavtale direkte fra en arbeidstakerorganisasjon skal avslå kravet og henvise arbeidstakerorganisasjonen til å fremme krav via Virke.

Les om Forsikret tjenestepensjon Virke

 

Overenskomst:

Landsoverenskomst for Barnehager, Virke - HUK 2018-2020

Landsoverenskomst for Barnehager, Virke - HUK 2016-2018

Landsoverenskomst for Barnehager, Virke - HUK, 2014-2016

Landsoverenskomst for Barnehager, Virke - HUK 2012-2014