Endringer av lørdags- og søndagstillegg fra 1. januar 2019

I årets tariffoppgjør ble det avtalt endringer i godtgjøringen for særskilt arbeidstid i Landsoverenskomsten for barnehager. Endringene er tidligere informert om gjennom tariffnytt.

Lørdags- og søndagstillegget avhenger av hvor mange timer som den enkelte arbeider på lørdag og søndag i løpet av året

Det er lørdags- og søndagstillegget som endres fra 1. januar 2019. Endringen innebærer at størrelsen på lørdagsog søndagstillegget avhenger av hvor mange timer den enkelte ansatte arbeider på lørdag og søndag i løpet av et kalenderår. Endringen er tatt inn i § 5, 5.3 i LOK Barnehager.

Det skal utbetales lørdags- og søndagstillegg for ordinært arbeid mellom kl. 00.00 lørdag og kl. 24.00 søndag:

  • Minst kr 53 pr time for 0-289 timer pr kalenderår
  • Minst kr 100 pr time for 290 til 349 timer pr kalenderår
  • Minst kr 150 pr time for 350 og flere timer pr kalenderår

Arbeidsgiver må etablere rutiner for å registrere timer

For å kunne beregne og utbetale riktig lørdags- og søndagstillegg må arbeidsgivere sørge for rutiner slik at timer arbeidet på lørdag og søndag blir registrert og summert fortløpende.