Mellomoppgjøret HUK 2017

Hovedorganisasjonen Virke og arbeidstakerorganisasjonene kom til enighet i forhandlingene den 13. juni om mellomoppgjøret 2017.

Protokollen fra forhandlingene kan lastes ned her

Svarfrist for mellomoppgjøret er satt til 21. juni kl. 16.00. Virke vil kort tid etter denne fristen sende ut et fyllestgjørende tariffnytt med resultatene og nærmere redegjørelse av endringene som partene ble enige om.