Landsoverenskomst for Helse og Sosiale tjenester mv. - NY

Denne landsoverenskomst gjelder for alle arbeidstakere i helse- og sosialtjenesten m.v. i et fast forpliktende arbeidsforhold med en på forhånd fastsatt arbeidstid (eventuelt gjennomsnittlig arbeidstid) per uke, dog med de unntak som er nevnt i de enkelte paragrafer. Landsoverenskomsten omfatter virksomheter som etter sitt formål, avtale, eller lovgivning har generelle funksjoner. For at et medlem av Virke skal bli bundet av en tariffavtale, må en arbeidstakerorganisasjon ha medlemmer i virksomheten og kreve at tariffavtale blir opprettet. I Virke knyttes en tariffavtale til organisasjonsnummer bedrift. En bedrift med virksomhet på flere steder kan derfor bli bundet av tariffavtale for noen, men ikke alle virksomhetsstedene.

Virke håndterer alle krav om tariffavtale på vegne av medlemmene. Medlemmer av Virke som får krav om tariffavtale direkte fra en arbeidstakerorganisasjon skal avslå kravet og henvise arbeidstakerorganisasjonen til å fremme krav via Virke.

Les om Avtale om avvikende pensjonsordning her.

Overenskomst:

Landsoverenskomst for Helse og Sosiale tjenester, Virke-HUK 2016-2018 

Landsoverenskomst for Helse og Sosiale tjenester, Virke - HUK 2014 - 2016.pdf

Landsoverenstkomst for Helse og Sosiale tjenester, Virke - HUK 2012 - 2014.pdf

Tariffnytt

Type Dokumentnavn Dato
pdf Tariffnytt 19-2017 Godkjenning og resultater mellomoppgjøret HUK 2017
pdf Tariffnytt 18-2017 Mellomoppgjøret 2017 Virke-HUK
pdf Tariffnytt 16-2017 Om Tariffoppgjøret 2017 på HUK-området
pdf Tariffnytt 9-2017 HUK-overenskomstene for 2016-2018 er ferdig redigert
pdf Tariffnytt 63-2016 Tariffoppgjøret HUK Godkjenning og iverksetting av meklingsresultatet
pdf Tariffnytt 2016 nr 62 - Enighet i meklingen på HUK-området
pdf Tariffnytt 2016 nr 60 info om HUK meklingen
pdf Tariffnytt 2016 nr. 58 Utsatt frist for sluttføring og ankefrist lokale forhandlinger
pdf Tariffnytt 2016 nr. 57 Informasjon om forestående mekling mv.
pdf Tariffnytt 2016 nr. 56 Korrigering av tariffnytt 55 2016
pdf Tariffnytt 2016 nr. 55 Tariffoppgjøret HUK - Godkjenning og iverksetting for 10 av fagforeningene
pdf Tariffnytt 2016 nr 54 Info-skriv til berørte virksomheter - Plassoppsigelser og forberedelse til mekling
pdf Tariffnytt 2016 nr. 52 HUK - Plassoppsigelser
pdf Tariffnytt 2016 nr. 51 HUK-Enighet og brudd i forhandlingene
pdf Tariffnytt 2016 nr 49 Pause i forhandlingene på HUK-overenskomstene
pdf Tariffnytt 2016 nr. 46 - Seniorpolitiske tiltak - Oppsummering av partsarbeid på HUK-området
pdf Tariffnytt 2016 nr 43 Endringer i lov om pensjonsordning for sykepleiere og muligheten for å jobbe for Pensjonistlønn
pdf Tariffnytt 2016 nr 3 PRESISERING I TARIFFNYTT 2 OM MINSTEGRENSEN FOR RETT TIL MEDLEMSKAP I LOV OM STATEN
pdf Tariffnytt 2016 nr. 2 Minstegrensen for rett til medlemskap i lov om Statens Pensjonskasse mv.
pdf Tariffnytt 2015 nr 16 - HUK NAV skjerper håndhevingen av kravet til arbeidsrelatert aktivitet
pdf Tariffnytt 2015 nr. 15 Godkjenning og resultater tariffoppgjøret HUK 2015
pdf Tariffnytt 2015 nr.13 Tariffoppgjøret HUK 2015
pdf Tariffnytt 2015 nr 4, HUK - orientering om ny avvikende pensjonsordning
pdf Tariffnytt 2014 nr 63, Endrede regler for innmelding til KLP
pdf Tariffnytt 2014 nr 55, Tariffrevisjonen 2014 - HUK
pdf Tariffnytt 2014 nr 51, Tariffrevisjonen 2014 - Veileder Lokale forhandlinger HUK avtalene
pdf Tariffnytt 2014 nr 49, Tariffrevisjonen 2014 - HUK
pdf Tariffnytt 2014 nr. 40, Tariffrevisjonen 2014 - Landsoverenskomst for Helse og Sosiale tjenester
pdf Tariffnytt 2014 nr 4 vedrørende pensjon HUK-avtalene
pdf Tariffnytt 2013 nr 23 Godkjenning og iverksetting av forhandlingsresultat
pdf Tariffnytt 2013 nr. 17 LOK HS, barnehage, virk. paragraf 27
pdf Tariffnytt 2012 nr 57 LØNNSSTATISTIKK TIL SSB MED VEDLEGG
pdf Tariffnytt 2012 nr 76 REVIDERTE HUK AVTALER
pdf Tariffnytt 2012 nr 40 TARIFFOPPGJØRET HUK
pdf Tariffnytt 2012 nr 45 IVERKSETTING AV TARIFFTILLEGG
pdf Tariffnytt 2012 nr 34 LANDSOVERENSKOMST FOR HELSE OG SOSIALE TJENESTER MV
Laster flere dokumenter...