Landsoverenskomst for Helse og Sosiale tjenester mv.

Denne landsoverenskomst gjelder for alle arbeidstakere i helse- og sosialtjenesten m.v. i et fast forpliktende arbeidsforhold med en på forhånd fastsatt arbeidstid (eventuelt gjennomsnittlig arbeidstid) per uke, dog med de unntak som er nevnt i de enkelte paragrafer. Landsoverenskomsten omfatter virksomheter som etter sitt formål, avtale, eller lovgivning har generelle funksjoner.

For at et medlem av Virke skal bli bundet av en tariffavtale, må en arbeidstakerorganisasjon ha medlemmer i virksomheten og kreve at tariffavtale blir opprettet. I Virke knyttes en tariffavtale til organisasjonsnummer bedrift. En bedrift med virksomhet på flere steder kan derfor bli bundet av tariffavtale for noen, men ikke alle virksomhetsstedene.

Virke håndterer alle krav om tariffavtale på vegne av medlemmene. Medlemmer av Virke som får krav om tariffavtale direkte fra en arbeidstakerorganisasjon skal avslå kravet og henvise arbeidstakerorganisasjonen til å fremme krav via Virke.

Les om Forsikret Tjenestepensjon Virke

 

Overenskomst

Landsoverenskomst for Helse og Sosiale tjenester, Virke-HUK 2018-2020

Landsoverenskomst for Helse og Sosiale tjenester, Virke-HUK 2016-2018 

Landsoverenskomst for Helse og Sosiale tjenester, Virke - HUK 2014 - 2016

Landsoverenstkomst for Helse og Sosiale tjenester, Virke - HUK 2012 - 2014.pdf