Resultat for Hotell- og restaurantvirksomheter (Fellesforbundet) er godkjent og kan iverksettes

Publisert:

Det vises til tidligere informasjon om mellomoppgjøret i Virke. Frist for godkjenning av resultatet var satt til 23. april.

Forslaget er nå vedtatt og godkjent av LO. Resultatet skal derfor effektueres med virkning fra 1. april 2019, og eventuelle etterbetalinger skal skje fra dette tidspunktet.

Resultatet for hotell og restaurantvirksomheter finner du i protokollen mellom Virke og Fellesforbundet