Landsoverenskomst for Høyskoler

Virksomheter som kan omfattes av Landsoverenskomsten er høyskoler. Denne landsoverenskomst gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold med en på forhånd fastsatt arbeidstid (eventuelt gjennomsnittlig arbeidstid) per uke, dog med de unntak som er nevnt i den enkelte bestemmelse.   Lærlinger omfattes av landsoverenskomst og av sentrale og lokale særavtaler med mindre noe annet er bestemt.

For at et medlem av Virke skal bli bundet av en tariffavtale, må en arbeidstakerorganisasjon ha medlemmer i virksomheten og kreve at tariffavtale blir opprettet. I Virke knyttes en tariffavtale til organisasjonsnummer bedrift. En bedrift med virksomhet på flere steder kan derfor bli bundet av tariffavtale for noen, men ikke alle virksomhetsstedene.

Virke håndterer alle krav om tariffavtale på vegne av medlemmene. Medlemmer av Virke som får krav om tariffavtale direkte fra en arbeidstakerorganisasjon skal avslå kravet og henvise arbeidstakerorganisasjonen til å fremme krav via Virke. 

 

Les om Forsikret tjenestepensjon Virke

 

Overenskomst:

Landsoverenskomst for Høyskoler, HUK 2018-2020

Landsoverenskomst for Høyskoler, HUK 2016-2018

Landsoverenskomst for Høyskoler, HUK 2014 - 2016

Landsoverenskomst for Høyskoler, HUK 2012 - 2014