Landsoverenskomst for Kinoer Delta

Overenskomsten gjelder for medlemmer i Delta ansatt i kinoer i et fast og forpliktende arbeidsforhold med en på forhånd fastsatt arbeidstid (evt. gjennomsnittlig arbeidstid) pr. uke. Overenskomstens bestemmelser om lønn og arbeidstid (§§ 4,5,6 og 9) omfatter ikke daglig leder/stedlig leder i kinoer.

For at et medlem av Virke skal bli bundet av en tariffavtale, må en arbeidstakerorganisasjon ha medlemmer i virksomheten og kreve at tariffavtale blir opprettet. I Virke knyttes en tariffavtale til organisasjonsnummer bedrift. En bedrift med virksomhet på flere steder kan derfor bli bundet av tariffavtale for noen, men ikke alle virksomhetsstedene.

Virke håndterer alle krav om tariffavtale på vegne av medlemmene. Medlemmer av Virke som får krav om tariffavtale direkte fra en arbeidstakerorganisasjon skal avslå kravet og henvise arbeidstakerorganisasjonen til å fremme krav via Virke.

Overenskomst:

Landsoverenskomnst for kinoer Virke-Delta 2018-2020

Tariffnytt

Laster flere dokumenter...