Landsoverenskomst for Legesentre

  Denne landsoverenskomst gjelder for alle arbeidstakere med medlemskap i Fagforbundet ansatt i legesentre.   For at et medlem av Virke skal bli bundet av en tariffavtale, må en arbeidstakerorganisasjon ha medlemmer i virksomheten og kreve at tariffavtale blir opprettet.      

I Virke knyttes en tariffavtale til organisasjonsnummer bedrift. En bedrift med virksomhet på flere steder kan derfor bli bundet av tariffavtale for noen, men ikke alle virksomhetsstedene.

Virke håndterer alle krav om tariffavtale på vegne av medlemmene. Medlemmer av Virke som får krav om tariffavtale direkte fra en arbeidstakerorganisasjon skal avslå kravet og henvise arbeidstakerorganisasjonen til å fremme krav via Virke.

Overenskomst:

Landsoverenskomst for Legesentre 2016-2018

 Landsoverenskomst for Legesentre 2014-2016