Forhandlingene utsettes til november

Publisert:

Mellomoppgjøret 2019 for Landsoverenskomst for Spesialisthelsetjenesten med LO- og YS-forbund forhandles onsdag 27. november

Vi informerte tidligere om at mellomoppgjøret 2019 for Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten ikke er gjennomført med LO- og YS-forbund, og at forhandlingene med disse inntil videre er utsatt og vil gjennomføres på et senere tidspunkt.

Årsaken til utsettelsen er at tariffoppgjøret 2019 mellom de samme LO-/YS-forbundene og Spekter/Helseforetakene gikk til mekling, konflikt og deretter tvungen lønnsnemd. Dette oppgjøret går dermed til behandling i Rikslønnsnemda. Det er bekreftet at behandling i Rikslønnsnemda er fastsatt til 5. og 7. november. Det er ikke kjent når kjennelsen vil foreligge.

Våre gjenstående forhandlinger vil bli gjenomført onsdag 27, november.