Landsoverenskomst for Studentsamskipnader

Denne overenskomst gjelder for alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold hos studentsamskipnader mv. Vikarer og andre midlertidig ansatte med et ansettelsesforhold av kortere varighet enn 9 mnd., omfattes ikke av denne overenskomstens §§ 7, 8, 9 og 11.Sesongarbeidere og timelønnede (for eksempel studenter og tilkallingshjelp) omfattes ikke av denne overenskomsten. Arbeidstakere ansatt i barnehager er ikke heller omfattet av denne overenskomsten - det er egen avtale for barnehager i studentsamskipnader.   For at et medlem av Virke skal bli bundet av en tariffavtale, må en arbeidstakerorganisasjon ha medlemmer i virksomheten og kreve at tariffavtale blir opprettet. I Virke knyttes en tariffavtale til organisasjonsnummer bedrift. En bedrift med virksomhet på flere steder kan derfor bli bundet av tariffavtale for noen, men ikke alle virksomhetsstedene.

Virke håndterer alle krav om tariffavtale på vegne av medlemmene. Medlemmer av Virke som får krav om tariffavtale direkte fra en arbeidstakerorganisasjon skal avslå kravet og henvise arbeidstakerorganisasjonen til å fremme krav via Virke.

Overenskomst:

Landsoverenskomst for Studentsamskipnader Virke-NTL Parat Utd.f. 2018-2020

Landsoverenskomst for Studentsamskipnader Virke-NTL Parat Utd.f. 2016-2018

Landsoverenskomst for studentsamskipnader Virke-NTL Parat Utd.f 2014 2016

Landsoverenskomst for studentsamskipnader Virke-NTL Parat Utd.f 2012 2014