Landsoverenskomst for Utdanning

Landsoverenskomstens bestemmelser gjelder for alle arbeidstakere som har sitt arbeid i folkehøyskoler, videregående skoler, barne- og ungdomsskoler, kompetansesentra og andre undervisningsinstitusjoner. For at et medlem av Virke skal bli bundet av en tariffavtale, må en arbeidstakerorganisasjon ha medlemmer i virksomheten og kreve at tariffavtale blir opprettet. I Virke knyttes en tariffavtale til organisasjonsnummer bedrift. En bedrift med virksomhet på flere steder kan derfor bli bundet av tariffavtale for noen, men ikke alle virksomhetsstedene.

Virke håndterer alle krav om tariffavtale på vegne av medlemmene. Medlemmer av Virke som får krav om tariffavtale direkte fra en arbeidstakerorganisasjon skal avslå kravet og henvise arbeidstakerorganisasjonen til å fremme krav via Virke.

 

Les om Forsikret Tjenestepensjon Virke

 

Overenskomst: 

Landsoverenskomst for utdanning, 2018 - 2020

Landsoverenskomst for utdanning, 2016 - 2018

Landsoverenskomst for utdanning, 2014 - 2016

Landsoverenskomst for utdanning, 2012 - 2014

Tariffnytt

Type Dokumentnavn Dato
pdf Tariffnytt 57_2018_ LOK Utdanning - endringer av lørdags- og søndagstillegg fra 1.1.19
pdf Tariffnytt 42-2018 Godkjenning av forhandlingsresultatet på HUK-området - Landsoverenskomst for Utdanning
pdf Tariffnytt 39-2018 Tariffrevisjonen for HUK-området
pdf Tariffnytt 7-2018 Arbeidsretten har i dom av 12. mars 2018 avgjort uenigheten mellom Norsk Sykepleierforbund m.fl. og Virke om rett til antall tillitsvalgte etter parallellhovedavtalen
pdf Tariffnytt 51-2014 Tariffrevisjonen 2014 - Veileder lokale forhandlinger HUK-avtalene
pdf Tariffnytt 19-2017 Godkjenning og resultater mellomoppgjøret HUK 2017
pdf Tariffnytt 18-2017 Mellomoppgjøret 2017 Virke-HUK
pdf Tariffnytt 16-2017 Om Tariffoppgjøret 2017 på HUK-området
pdf Tariffnytt 9-2017 HUK-overenskomstene for 2016-2018 er ferdig redigert
pdf Tariffnytt 63-2016 Tariffoppgjøret HUK Godkjenning og iverksetting av meklingsresultatet
pdf Tariffnytt 2016 nr 62 - Enighet i meklingen på HUK-området
pdf Tariffnytt 2016 nr 60 info om HUK meklingen
pdf Tariffnytt 2016 nr. 58 Utsatt frist for sluttføring og ankefrist lokale forhandlinger
pdf Tariffnytt 2016 nr. 57 Informasjon om forestående mekling mv.
pdf Tariffnytt 2016 nr. 56 Korrigering av tariffnytt 55 2016
pdf Tariffnytt 2016 nr. 55 Tariffoppgjøret HUK - Godkjenning og iverksetting for 10 av fagforeningene
pdf Tariffnytt 2016 nr 54 Info-skriv til berørte virksomheter - Plassoppsigelser og forberedelse til mekling
pdf Tariffnytt 2016 nr. 52 HUK - Plassoppsigelser
pdf Tariffnytt 2016 nr. 51 HUK-Enighet og brudd i forhandlingene
pdf Tariffnytt 2016 nr 49 Pause i forhandlingene på HUK-overenskomstene
pdf Tariffnytt 2016 nr. 46 - Seniorpolitiske tiltak - Oppsummering av partsarbeid på HUK-området
pdf Tariffnytt 2016 nr 43 Endringer i lov om pensjonsordning for sykepleiere og muligheten for å jobbe for Pensjonistlønn
pdf Tariffnytt 2016 nr 3 PRESISERING I TARIFFNYTT 2 OM MINSTEGRENSEN FOR RETT TIL MEDLEMSKAP I LOV OM STATEN
pdf Tariffnytt 2016 nr. 2 Minstegrensen for rett til medlemskap i lov om Statens Pensjonskasse mv.
pdf Tariffnytt 2015 nr 16 - HUK NAV skjerper håndhevingen av kravet til arbeidsrelatert aktivitet
Vis flere
Laster flere dokumenter...