Landsoverenskomsten HK

Overenskomstens bestemmelser skal gjelde for arbeidstakere som har sitt arbeid i bedrifter som driver varehandel - eller annen servicevirksomhet - med mindre overenskomst er opprettet med annet LO-forbund. Overenskomsten kan komme til anvændelse for følgende grupper: Butikk- og ekspedisjonsfunksjonærer, Lagerfunksjonærer, Kontorfunksjonærer, Lærekandidater og lærlinger, Lagerarbeidere, hjelpearbeidere og andre arbeidere, Sjåfører, Bud, Kombinasjon av arbeid.   Overenskomsten gjelder ikke for utplasserte skoleelever og elever som gis praksis-opplæring i arbeidslivet eller personer som gjennomgår yrkesorienterende program. Det vises for øvrig til de spesielle bestemmelser som gjelder for lærekandidater, lærlinger og faglærte.

For at et medlem av Virke skal bli bundet av en tariffavtale, må en arbeidstakerorganisasjon ha medlemmer i virksomheten og kreve at tariffavtale blir opprettet. I Virke knyttes en tariffavtale til organisasjonsnummer bedrift. En bedrift med virksomhet på flere steder kan derfor bli bundet av tariffavtale for noen, men ikke alle virksomhetsstedene.

Virke håndterer alle krav om tariffavtale på vegne av medlemmene. Medlemmer av Virke som får krav om tariffavtale direkte fra en arbeidstakerorganisasjon skal avslå kravet og henvise arbeidstakerorganisasjonen til å fremme krav via Virke.

Pensjonsrapport presentert av Virke og HK >>

Overenskomst:

Landsoverenskomsten Virke - Handel og Kontor i Norge 2018-2020

Landsoverenskomsten Virke - Handel og Kontor i Norge  2016 - 2018

Landsoverenskomsten Virke - Handel og Kontor i Norge 2014 - 2016

Landsoverenskomsten Virke - Handel og Kontor i Norge 2012 - 2014