Overenskomst for ansatte i NKI området NTL - UTGÅTT

Denne overenskomst er inngått mellom Virke og LO/Norsk Tjenestemannslag (NTL) og omfatter ansatte i NKI-området. Virksomhetens øverst ledelse og ledere som er virksomhetens representanter ved fastlegging av lønns- og arbeidsvilkår unntas fra overenskomsten.   For at et medlem av Virke skal bli bundet av en tariffavtale, må en arbeidstakerorganisasjon ha medlemmer i virksomheten og kreve at tariffavtale blir opprettet. I Virke knyttes en tariffavtale til organisasjonsnummer bedrift. En bedrift med virksomhet på flere steder kan derfor bli bundet av tariffavtale for noen, men ikke alle virksomhetsstedene.  

Virke håndterer alle krav om tariffavtale på vegne av medlemmene. Medlemmer av Virke som får krav om tariffavtale direkte fra en arbeidstakerorganisasjon skal avslå kravet og henvise arbeidstakerorganisasjonen til å fremme krav via Virke.

Overenskomst:

Overenskomst for ansatte i NKI-området Virke NTL 2016-2018

Overenskomst for ansatte i NKI-området Virke NTL 2014-2016


Overenskomst for ansatte i NKI området Virke NTL 2012 2014.pdf