Overenskomst for ansatte i NKI området Parat - UTGÅTT

Denne overenskomst er inngått mellom Virke og YS/Parat og omfatter ansatte i NKI-området. Virksomhetens øverst ledelse og ledere som er virksomhetens representanter ved fastlegging av lønns- og arbeidsvilkår unntas fra overenskomsten. For at et medlem av Virke skal bli bundet av en tariffavtale, må en arbeidstakerorganisasjon ha medlemmer i virksomheten og kreve at tariffavtale blir opprettet.

I Virke knyttes en tariffavtale til organisasjonsnummer bedrift. En bedrift med virksomhet på flere steder kan derfor bli bundet av tariffavtale for noen, men ikke alle virksomhetsstedene.

Virke håndterer alle krav om tariffavtale på vegne av medlemmene. Medlemmer av Virke som får krav om tariffavtale direkte fra en arbeidstakerorganisasjon skal avslå kravet og henvise arbeidstakerorganisasjonen til å fremme krav via Virke.

Overenskomst:

Overenskomst for ansatte i NKI området Virke Parat 2016-2018

Overenskomst for ansatte i NKI området Virke Parat 2014-2016

Overenskomst for ansatte i NKI området Virke Parat 2012 2014.pdf